fb
B-art gietvloerboutique
B-art gietvloerboutique

Privacy Policy

B·Art Gietvloerboutique, gevestigd aan Landweerstraat Zuid 97 W, 5349 AK Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens. https://b-artgietvloerboutique.nl/ Landweerstraat Zuid 97 W 5349 AK Oss 0412–405322 Jennifer Oudshoorn is de Functionaris Gegevensbescherming van B·Art Gietvloerboutique Zij is te bereiken via info@b-artgietvloerboutique.nl Persoonsgegevens die wij verwerken. B·Art Gietvloerboutique verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Bedrijfsnaam – Voornaam – Achternaam – Adres – Geslacht – E-mailadres – Telefoonnummer – IP-adres – Locatiegegevens – Internetbrowser en apparaat type – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@b-artgietvloerboutique.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. B·Art Gietvloerboutique verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – U te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. – B·Art Gietvloerboutique analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. – B·Art Gietvloerboutique verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming. B·Art Gietvloerboutique neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B·Art Gietvloerboutique) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. B·Art Gietvloerboutique bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Personalia > Bewaartermijn: 1 jaar > U persoonlijk te kunnen benaderen voor onze dienstverlening. Telefoonnummer > Bewaartermijn: 1 jaar > U persoonlijk te kunnen benaderen voor onze dienstverlening. E-mailadres > Bewaartermijn: 1 jaar > U te kunnen e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening. Delen van persoonsgegevens met derden. B·Art Gietvloerboutique verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B·Art Gietvloerboutique blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. B·Art Gietvloerboutique gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. B·Art Gietvloerboutique gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Hieronder een overzicht van de gebruikte cookies: Noodzakelijk: Cookie: CookieConsent Aanbieder: b-artgietvloerboutique.nl Functie: Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein. Bewaartermijn: 1 jaar Cookie: wc_cart_hash_# Aanbieder: b-artgietvloerboutique.nl Functie: Niet geclassificeerd Bewaartermijn: Session Cookie: wc_fragments_# Aanbieder: b-artgietvloerboutique.nl Functie: Niet geclassificeerd Bewaartermijn: Session Statistieken: Cookie: _ga Aanbieder: b-artgietvloerboutique.nl Functie: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Bewaartermijn: 2 jaar Cookie: _gat Aanbieder: b-artgietvloerboutique.nl Functie: Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. Bewaartermijn: Session Cookie: _gid Aanbieder: b-artgietvloerboutique.nl Functie: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Bewaartermijn: Session Cookie: @@History/@@scroll|# Aanbieder: youtube.com Functie: Niet geclassificeerd Bewaartermijn: Session Marketing: Cookie: GPS Aanbieder: youtube.com Functie: Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie. Bewaartermijn: Session Cookie: VISITOR_INFO1_LIVE Aanbieder: youtube.com Functie: Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s. Bewaartermijn: 179 dagen Cookie: YSC Aanbieder: youtube.com Functie: Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien. Bewaartermijn: Session Cookie: ads/ga-audiences Aanbieder: google.com Functie: Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien. Bewaartermijn: Session Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B·Art Gietvloerboutique en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@b-artgietvloerboutique.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. B·Art Gietvloerboutique wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. B·Art Gietvloerboutique neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@b-artgietvloerboutique.nl.

Jennifer Vrijblijvend advies?